неразгадаем

неразгадаем
прил. - загадъчен, неразбираем, непонятен, скрит, неразбран, смътен, неясен, тъмен, необясним, неразрешим, таен, тайнствен, енигматичен, нечетлив, неизвестен
прил. - потаен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • енигматичен — прил. тайнствен, мистериозен, загадъчен, таен, скрит, прикрит, неразрешим, неотгадаем, неразгадаем, мъчен, труден, проблематичен, несигурен, съмнителен …   Български синонимен речник

  • загадъчен — прил. тайнствен, мистериозен, таен, потаен, неведом, енигматичен, проблематичен, несигурен, неясен, странен, съмнителен, скрит, прикрит, мъчен, труден, неразрешим, неотгадаем, неразгадаем, заплетен, оплетен прил. неразбираем, двусмислен прил.… …   Български синонимен речник

  • мъчен — прил. уморителен, труден, затруднителен, умъчнен, трънлив, тежък, непоносим, непосилен прил. невъзможен, неосъществим, нереализуем, непреодолим, неизпълним, недостъпен, непостижим, непристъпен, мъчнопроходим, мъчнодостъпен, сложен, неразрешим,… …   Български синонимен речник

  • необясним — прил. непонятен, мътен, смътен, неясен, неразбираем, загадъчен, забъркан, заплетен, неразгадаем, тайнствен, мистериозен, странен, тъмен прил. необикновен, особен, чудат прил. скрит, таен, неизразен прил. ексцентричен, фантастичен, чуден, куриозен …   Български синонимен речник

  • неотгадаем — прил. загадъчен, неразгадаем, енигматичен, проблематичен, заплетен, неразрешим, тайнствен, мистериозен, оплетен прил. таен, скрит, неясен, неразбираем, непонятен, необясним …   Български синонимен речник

  • непонятен — прил. неразбираем, неразбран, непознат, необясним, неразрешим, неясен, тъмен, забъркан, объркан, заплетен, смътен, неразгадаем, загадъчен, невъзприемчив, тайнствен, мистериозен, странен, чуден …   Български синонимен речник

  • неразбираем — прил. загадъчен, таен, тайнствен, потаен, неясен, неразгадаем прил. двусмислен прил. озадачаващ, объркващ прил. труден за разбиране, отвлечен …   Български синонимен речник

  • неразбран — прил. неразгадаем, непонятен, неразбираем, необясним, неясен, мътен, тъмен, смътен, неосъзнат прил. опак, опърничав, див петел, твърдоглав, упорит, своенравен, ни се води ни се кара, не взема от дума, терсене прил. измъчен, нечетлив …   Български синонимен речник

  • неразрешим — прил. мъчен, труден прил. забъркан, заплетен, неразгадаем, непонятен, загадъчен …   Български синонимен речник

  • нерешен — прил. неразрешим, неразгадаем, енигматичен, съмнителен прил. неразрешен, неопределен, неясен, смътен прил. висящ, неуреден, неустановен прил. подлежащ на обсъждане, спорен прил. проблематичен, несигурен прил. променлив, н …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”